Ewa Czechowska Szefowa newsroomu Moto, Zastępca Redaktora Naczelnego